ဗလာဘောက်စ်စီးရီး

  • 2 gang empty box

    ဂိုဏ်းအလွတ် ၂ ခု

    IP66 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အကာအရံများ(အသုံးပြုနေချိန်တွင် IP အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) Nexus Moulded၊ Grid၊Euro ရှိ ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။